Pružiny jsou víc spletité než myslíme a dělí se na mnoho týpů

Pružiny jsou víc spletité než myslíme a dělí se na mnoho týpů

Existuje několik týpů per. Jistě nejvic znamým týpem, a pro většinu z nás jediným sloučením se slovem pero, jsou pera tlačné. Avšak pružiny jsou víc komplikované než myslíme a dělí se na mnoho druhů.

Malo znaným druhem pružin jsou pružiny kuželové. Jsou hodně podobné k per tlačných, ale jsou ve tvaru kuželu. Pružiny kuželové jsou tvořené šroubovitě vinutými dráty. Menší žánr takových per nejčastějí je navíjený za studena. Větší velikosti pružin kuželových vyrabí se za tepla, z toho důvodu, že jsou one vysoce vysilované.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Pružiny kuželového tvaru mají pár zvláštních vlastnosti. Přede vším jsou vhodné pro malé a střední zatěžovací síly. Mají nelineární, a to znamena progresivní, pracovní charakteristiku a též relativně nízkou tuhost. Jejích montáž a demontáž je snadný, a jejích výrobní náklady jsou nízké.

Pružiny kuželové užíva se, kdy prostor, ve kterým mají zůstat použíté je nevelký. Jejích použití je rozsáhlé. Různorodné oblastí používají pružin kuželových. Prvním přikládem může být užíti v elektronice, myslime tady o pružinách, které najdeme na příklád v dálkových ovladačích televizoru, fotoaparátéch a v každým jíným zařízení, který potřebuje baterek k správnému fungovaní.

Druhým příkládem užíti jsou tlumicí zařízení, které můžeme nalezt ve všeljakého žánrů komunikačních prostředcích, rovněž v náších vozéch. Díky ním komfort cestovaní stojí na výsokým urovní.

Též v průmysle čalounickým se užíva per kuželových. Dnes není to už tak časté, ale dřiv většina křesel, posteli a jíných kanap měla vevnitř pružiny (viz pružiny). Obvykle byly to pružiny kuželové. Jíným zajímvým předmětem, který užíva pera kuželové je metla. Každý dokonalý kuchař, dokonce i samouk, potřebuje mít takový předmět v své kuchyní. Pečení cukrovích bylo by nemožne, kdyby ne takové nádobí.

Jestli často sportujete jsme jístý, že znáte pružiny kuželové. Opakovaně jsou one využívané pří kolových sedlách. Jejích funkcí je tlumění otřesů.

Pera kuželové stejně jako ostatní žánry pružin mají zakládní role. Díky ním stroje mohou vůbec pracovat.

Jestli budete kupovat pera kuželové pamatujte o několika pravidlách. První pravidlo mluví, že musíte znát rozměr pera, které chcete koupit. Velmi podstatný je rovněž materiál z kterého pružina je udělaná. Jestli budete nakupovat pružiny v perarně to uvidite, že přibraní výborné pružiny není jednoduché.