Druhy per

Druhy per

Mašiny skladají se s mnoha častí, a každá je podstatná. Zřídkakdo ví jenomže jak podstatné jsou pružiny. Úkolem pružin je akumulace mocí a také tlumení rázů a chvění.

Málo osob ví rovněž, že existuje hodně žánrů per. Je možne rozvrhnout pera na pár způsobů. Nejprimarnější to rozčlenění pružin na tří třídy. První to kovové pružiny, druhý typ to pružiny pryžové a poslední to pneumatické pera. V týchto skupinách je možne rozčlenit pera na další podskupiny.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Jestli jde o pružiny kovové to je možne tady rozlišovat několik skupin. Nejdřiv mužeme podělit je dle způsobu namáhaní. První skupina to pružiny namáhané ohnutím. Surovina týchto pružin není nejlépe zužitkovaná. Existuje pár podtypů per kovových zatěžovaných ohybem. Jsou to listové pružiny, které díky tření mezi listy mají tlumící efekt, vzpěrné listové pružiny, kterých tuhost rychle zmenšuje se, bezmála až k nule, šroubovité pružiny zkrutné a také i pera spirálové. Druhá grupa to pružiny namáhané kroucení. Hmota týchto per je dvakrát lépe použitá než v pružinách z první skupiny. Pera namáhané kroucení je možne rozdělit na šroubovité pera válcové stejně tak tažné a také tlačné. Je nutno nezbytné pamatovat, že pera tažné tím, že namáhají oka ohybem jsou neúsporné ve porovnání s pružinami tlačnými. Následující podgrupa to šroubovité pružiny kuželové a zkrutně tyče. Konečná grupa per kovových to pružiny namáhané kombinovaně (více:). Je možne tady opisat talířové pera a pera kroužkové.

Druhý druh to pryžové pera, které mužeme rozdělit na zatížené tlakem, zatížené smykem, zatížené krutem, gumové špalky, gumové dorazy a také gumové lany. Jestli jde o vlastnosti pryžových per to velmi podstatný je fakt, že mají omezenou životnost a také velkou tuhost a menší zdvih, jakož i mají velký tlumící účinek. Jejích minus to fakt, že zahřívají se a mají omezenou odolnost proti chemickým látkám.

Poslední druh to pneumatické pera, které je možne rozvrhnout na plynové pera, podpěry a pístnice, poloměrové měchy, axiální měchy a hydropneumatické pera. Jestli jde o úvodní skupinu jsou to cylindry plněné zhuštěným dusíkem a olejem a mají až o 75% nižší váhu než pružiny ocelové. Mnutí způsobené tlakem plynu na těsnění zesiluje rozdíl mezi zasouvací a vysouvací silou.

hodně duležité je, aby při vybíraní pružin vědět, co chceme s ní udělat. Muže to mít vliv na fungovaní calého stroju.